De Praatstoel

© Roland Prins, de Praatstoel Life Coach praktijk de Praatstoel begeleid u om inzicht te krijgen in uw huidige situatie. Ik help u helder te krijgen wat u wilt, of juist niet meer wilt en hoe u dat zou kunnen bereiken.

De visie van de Praatstoel is dat snelle hulp van groot belang is voor u. Niet een wachtlijst, maar hulp op het moment dat u er om vraagt. Zo mogelijk nog dezelfde, uiterlijk de volgende dag kunt u bij mij terecht voor een eerste gesprek. Deze aanpak heeft, volgens mij, een grotere kans van slagen omdat de hulp geboden wordt op het moment dat u het nodig heeft.

Afhankelijk van uw hulpvraag hebben wij wekelijks of maandelijks een gesprek.

Wanneer u problemen ervaart die meer aandacht vragen is een intensiever rooster aan te raden. Meerdere afspraken per week, of zelfs dagelijks, zijn daarbij mogelijk. Na verloop van tijd gaan we dit, in overleg met u, afbouwen naar wekelijkse of maandelijkse gesprekkken.

Ons streven is dat u uiteindelijk weer, zonder mijn hulp, vrijer kunt genieten van uw leven.Het onstaan

Life coach praktijk de Praatstoel is ontstaan uit mijn persoonlijke ervaring en visie op het leven:

- Ik wil eerlijk zijn naar mezelf en anderen.
- Ik wil goed zijn voor mezelf en anderen.

Ik benoem beide keren eerst mijzelf en dan pas de anderen omdat als ik niet eerlijk en goed ben voor mezelf, ik dat ook onmogelijk naar anderen kan zijn.Enkele regels die ik als Life Coach naleef.

- ik legt het accent op de vertrouwensrelatie tussen u en mij.
- ik respecteer het recht van u om uw eigen beslissingen te nemen.
- ik respecteer uw persoonlijke geloofsovertuiging.
- ik behandel alles wat tussen u en mij plaatsvindt met respect en geheimhouding.
- ik ben een hulpverlener die u helpt om oplossingsgericht te werken.
- ik wil graag een verhelderende blik op uw situatie werpen, en samen met u naar een oplossing werken.
- ik analyseer en controleer regelmatig mijn eigen vaardigheden, ervaringen en praktijkvoering.
- ik misbruik mijn positie van vertrouwen in emotioneel, seksueel of financieel opzicht niet.
Informatie of afsrpaak

Voor vrijblijvende informatie of afspraak kunt u contact met mij opnemen.